Romedea Logo

Evaluare psihologică și psihodiagnostic

 

servicii-evaluare

Trebuie făcută distincția între evaluare psihologică și testare psihologică. Testarea psihologică constituie procesul de administrare, cotare și interpretare a rezultatelor unui test psihologic. Include, deci, doar testul psihologic ca instrument de evaluare.

Evaluarea psihologică este un proces ce implică un scop bine precizat, o serie de instrumente de utilizare (inclusiv testul) dar și o serie de variabile specifice situației. Predicțiile pe care le facem pe baza unui test iau în considerație o singură sursă, adică testul respectiv, în timp ce, predicțiile pe care le facem pe baza unei evaluări psihologice țin seama de o mulțime de surse de informație. Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, folosind instrumente specifice, adecvate fiecărui client în parte: probe psihologice (teste), interviul clinic, precum și alte instrumente utilizate de psihologul clinician.

Prin diagnostic și evaluare psihologică înțelegem investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice, dar și a altor condiții de patologie în care sunt implicate mecanisme psihologice.

Evaluarea psihologică poate cuprinde:

Scopul evaluării psihologice:

Evaluarea psihologică urmărește evidențierea eventualelor tulburări psihice care ar putea exista, dar și modalitățile de funcționare deficitare ce se pot îmbunătăți semnificativ prin psihoterapie.

Evaluarea psihologică are în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului, țintind și pe reliefarea punctelor tari, a resurselor de care dispune clientul, în încercarea sa de a depăși anumite dificultăți.

Rezultatele obținute de către client sunt confidențiale și se pot concretiza sub formă de avize, rapoarte psihologice sau profiluri psihologice.