Romedea Logo

Evaluare și consiliere în carieră

EVALUARE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

servicii-carieraPrima soluție profesională de e-counselling din România, fundamentată științific și ușor de utilizat, CCP (Cognitrom Career Planner) este o platformă profesională, multiuser prin care se realizează consiliere vocațională. Ea este dedicată unei anumite grupe de vârstă (12-19 ani) și customizată pentru această grupă de vârstă, oferind soluții la nevoile reale.

CCP este rezultatul colaborării între: Asociația de Științe Cognitive din România (ASCR), Asociația Psihologilor din România (APR), Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Cognitrom.

Platforma este concepută să răspundă nevoilor de consiliere în carieră a elevilor din grupul țintă vizat (clasa VII-XII), dar are în vedere și nevoile părinților, profesorilor-diriginți și a psihologilor, care beneficiază de instrumentele și facilitățile oferite de CCP. Metodele, tehnicile și instrumentele utilizate în procesul de consiliere a carierei sunt selectate în funcție de nevoile individuale ale persoanei consiliate și de competențele consilierului, conferite prin pregătirea de specialitate.

Ca și psiholog

Beneficii ale utilizării platformei CCPintranet:

servicii-ccp

Cariera înțeleasă ca întreaga activitate lucrativă pe care o persoană o întreprinde în viața sa (Sears, 1982) are o influență covârșitoare asupra modului în care ne trăim viața. Împlinirea profesională este foarte importantă pentru împlinirea noastră ca oameni.

Consilierea în carieră implică o relație între un consilier profesionist și un client sau grup de clienți în a face față îngrijorărilor legate de carieră, a face o alegere privind cariera, a face față tranzițiilor în carieră sau a stresului legat de locul de muncă.

Obiectivele consilierii în carieră:

Etapele procesului de consiliere