Romedea Logo

Platformă de evaluare a dezvoltării – PEDb 2.0. (6/7-19 ani)

pedbPlatforma PEDb 2.0. este un sistem computerizat de evaluare psihologică construit după principiul utilizării mai multor metode și a mai multor surse de informare (multi-method & multi-informant assessment), principiu considerat în cercetarea științifică actuală drept standardul de aur în evaluarea copiilor și adolescenților.

Platforma PEDb 2.0. este o aplicație software ce integrează o serie de teste psihologice computerizate (etalonate și validate pe populația românească) și resurse pentru promovarea sănătății mintale, foarte utile pentru:

-   Evaluarea, prevenția și remedierea problemelor de sănătate mentală;

-   Consiliere psihologică;

-   Orientare școlară și profesională la copii și adolescenți.

Modalități de evaluare cu ajutorul platformei:

-   Computerizată

-   Creion-hârtie

-   Mixtă (combinație de administrare computerizată și creion-hârtie)

Domenii evaluate:

-   Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării (atenție și funcții executive; procesare vizuo-spațială; funcții senzorio-motorii; limbaj; memorie și învățare)

-   Evaluarea aptitudinilor cognitive (abilitatea generală de învățare; abilitatea verbală; abilitatea numerică; aptitudinea de percepție a formei; aptitudinea spațială; abilități funcționărești; abilități de procesare a informației, capacitatea decizională)

-   Evaluarea personalității

-   Evaluarea intereselor și valorilor

-   Evaluarea emoțiilor și a comportamentelor

-   Evaluarea strategiilor de învățare.

PEDb 2.0. permite:

-   Selecția și efectuarea computerizată a testelor psihologice în vederea realizării și evaluării curente și longitudinale a funcțiilor neuropsihologice și a aptitudinilor la 6-19 ani, cu instrumente fundamentate științific;

-   Cotarea automată a răspunsurilor;

-   Generarea a patru tipuri de rapoarte psihologice (raport evaluare curentă, raport evaluare longitudinală, raport potrivire post, raport posturi potrivite);

-   Stabilirea procentului de potrivire a profilului aptitudinal al unui copil sau adolescent cu cel cerut de o anumită ocupație (raport potrivire post);

-   Generarea unui clasament cu cele mai potrivite ocupații în funcție de profilul aptitudinal (raport posturi potrivite);

-   Consultarea resurselor (exerciții de dezvoltare, manualele testelor, articole, dicționare de termeni etc) utile pentru remedierea problemelor identificate în evaluare; resurse utile pentru programele multifocale (programe de intervenție conjugată a mai multor adulți: părinte, profesor/învățător, psiholog).