Romedea Logo

Postari cu tag-ul: stres

27 Oct 15

PDSQ Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric

PDSQ este un instrument ce permite autoevaluarea simptomelor specifice mai multor tulburări de pe Axa I, conform DSM-IV şi realizarea diagnosticului diferenţial. Scala cuprinde 125 de întrebări cu răspunsuri da/nu, iar durata necesară completării chestionarului este de 15-20 minute. Se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani, individual sau în grup. Chestionarul atrage atenția asupra […]

16 Jan 15

SACS – Scala de abordare strategică a coping-ului

Este un instrument care evaluează dimensiunea comportamentală a coping-ului, luând în considerare și aspectele sociale ale strategiilor prin care cineva face față situațiilor stresante. Mai precis, SACS evaluează răspunsurile comportamentale ale persoanelor atunci când se confruntă cu situații sau probleme stresante (cum reacționează oamenii comportamental, în general). Strategiile evaluate se referă, mai degrabă, la tendința […]

05 Dec 14

CERQ – Chestionarul de Evaluare a Coping-ului Cognitiv-Emoțional

CERQ este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv (definite ca acele strategii cognitive de reglare a emoțiilor), pe care cineva le folosește după ce a trăit anumite evenimente sau situații negative (cu ajutorul acestui instrument se poate evalua ce gândesc oamenii în urma unor experiențe negative sau traumatice). Este un […]

01 Dec 14

DASS 21 R – Scalele de depresie,anxietate și stres

DASS este un set de trei scale de autoevaluare, construite pentru a evalua stările emoționale negative ale depresiei, ale anxietății și ale stresului. Este construit pentru a pune accent mai degrabă pe stări decât pe trăsături, evaluând starea curentă sau modificarea stării de-a lungul timpului (de exemplu în cursul tratamentului), pe cele trei dimensiuni. Principala […]